Hopp til hovedinnhold

Trøndelag

Medlemsblad

Trøndelag
skrivemaskin.jpg
Trøndelag fylkeslag sender et fylkesblad i året til sine medlemmer, som en del av Human-Etisk Forbunds medlemsblad Fri tanke. Her finner du en digital oversikt over fylkesbladet vårt.

Konfirmant i Trøndelag?

konfirmasjon, Nora Lie.jpg
Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål vedrørende konfirmasjon i Trøndelag våren 2020.

Kursleder – noe for deg?

Trøndelag
Konfirmanter på kurs.jpg
Som kursleder planlegger og gjennomfører man kurset i tråd med sentrale retningslinjer og i samarbeid med lokallaget. Et kurs har ca. 15 konfirmanter. Kursene avvikles fra månedsskiftet januar/februar og avsluttes med en høytidelig seremoni i mai.

Medlemsbladet Nordtrønderhumanistan

Trøndelag
Bilde medl.blader.JPG
Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag hadde lang tradisjon for å gi ut eget medlemsblad. Først som eget blad, deretter som innstikk i Fri tanke.

Fylkesblad Sør-Trøndelag

Trøndelag
Fritanke fylkesblad illustrasjon.JPG
I tidligere Sør-Trøndelag mottok medlemmene våre et fylkesblad som et innstikk i Fri tanke, les tidligere utgaver her.

Prisen Nordtrønderhumanisten

Trøndelag
Prisvinner Nordtrønderhumanisten 2012.JPG
Nord-Trøndelag fylkeslag har siden 2006 hatt sin egen pris.