Hopp til hovedinnhold

Sogn og Fjordane

Bli frivillig i Human-Etisk Forbund!

Sogn og Fjordane
Gruppearbeid-og-diskusjon-HEF-00063- Foto_Erik_Fosheim_Brandsborg.JPG
I februar held alle våre lokallag sine årsmøte, og fleire treng nye styremedlem! Eit styreverv i Human-Etisk Forbund er givande og engasjerande.

Konfirmasjon i Sogn og Fjordane

sogn og fjordane.jpg
Her er ei oversikt over dei forskjellige Humanistiske konfirmasjonsseremoniane som vert arrangert i Sogn og Fjordane i 2021.

Årsmøte i regionlaget

Sogn og Fjordane
årsmøte2020.jpg
På grunn av den pågåande sjukdomsepidemien med koronavirus vart det ordinære årsmøtet utsett i år. Årsmøtet skal gjennomførast, men denne gongen digitalt.

Takk til våre frivillige

Sogn og Fjordane
pexels-hjerte-pynt-jul-tre-natur.jpg
Vi er inne i ein annleis kvardag, kor konfirmasjons-kursa våre blir avslutta digitalt/via e-post, og aktivitetar fyller no digitale plattformer.

Vi treng kursleiarar i Sogn og Fjordane for konfirmantane i 2021

Sogn og Fjordane
konfirmasjon gjeng inne kurs.jpg
Bur du i Sogn og Fjordane? Er du ein ansvarleg vaksen som er flink med ungdom? Då kan du melde deg som kursleiar for våre konfirmanter i 2021. Som kursleiar får du snakka med ungdom om livssyn, menneskerettar, etikk, identitet og kritisk tenking – tema som gjeld oss alle!

Tenkt på å bli frivillig i HEF?

Sogn og Fjordane
Bli med_ny.png
Det å vere frivillig i HEF kan vere mange ting. Nokon likar å ha politiske oppgåver, som til dømes å sitte i eit styre eller å arrangere temakveldar med meir. Andre ynskjer å hjelpe til med seremoniar, medan andre igjen kanskje kan tenkje seg å vere kursleiarar for konfirmantar.