Hopp til hovedinnhold

Høringer

Høringssvar: ny lov om Opplysningsvesenets fond

Høringssvar.jpg
Vi mener den nye loven om Opplysningsvesenets fond utfordrer likebehandlingsprinsippet i Grunnloven

Kirkevalg forstyrrer offentlige valg

Nyheter Høringer HEF i media
Høringssvar.jpg
Kommunevalget i 2019 bør bli siste gang et internt valg i Den norske kirke foregår samtidig med et offentlig, politisk valg. En slik forstyrrende sammenblanding hører ikke hjemme i det moderne norske demokratiet.

Høringssvar: Ny lov om Opplysningsvesenets fond

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Staten foreslår at Den norske kirke ikke skal tjene økonomisk på eiendommene de får overført fra fondet. Det er vi enig i, men da må staten sørge for at kirken ikke kan selge dem.

Høringssvar: ny økonomiforskrift for Den norske kirkes sokn

Skille stat og kirke Høringer
Høringssvar.jpg
Den norske kirkes lokale regnskap bør føres etter regnskapsloven. Jo tidligere departementet sørger for dette, jo raskere kan kirken tilpasse seg sin nye rolle som ikke-statlig og ikke-kommunal virksomhet, skriver Human-Etisk Forbund i et nylig innsendt høringssvar til Barne- og familiedepartementet.

Høringssvar: konvertitter i UNE

Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund har sendt inn et høringssvar vedrørende behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemda (UNE)

Krever opprydding i tilskudd og medlemsrot

Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund advarer mot skjevheter i den nye tilskuddsmodellen for tros- og livssynssamfunn. I et ferskt høringssvar etterlyses også opprydding i Den norske kirkes medlemsrot.

Lindrende behandling og omsorg

Nyheter Høringer Livsveiledning
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund mener konsekvensen av en livssynsdemografi i endring må være at livssynstjenesten i offentlige institusjoner suppleres med representanter fra andre livssyn. Vår erfaring er at for å «matche» prestenes kompetanse, er det nødvendig med stillinger for høyt kvalifiserte ansatte.

Dødskriterier for organdonasjon

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund er tilhenger av organdonasjon. Vi vil i utgangspunktet være positive til tiltak som fører til at flere får donert livsnødvendige organer. Et viktig premiss for å oppnå dette, er å sikre oppslutning om donasjon. Vi er derfor opptatt av å unngå at en ny metode skaper tvil om organdonasjon og fører til at flere ønsker å reservere seg. 

Adgangen til å flagge på offentlige bygninger må utvides

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
I et nylig innsendt høringssvar støtter Human-Etisk Forbund at adgangen til å flagge på kommunens offentlige bygninger bør utvides til å også gjelde flagging i anledning "arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse"

Støtter forslaget om å fjerne momsfritaket for alternativ behandling

Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund anser det gjeldende momsfritaket for alternativ behandling som en uheldig statlig anerkjennelse av behandlingsformer uten vitenskapelig dokumentert effekt.